Wave_edited.jpg

Torus Proactive

Torus ProActive
הינה תכנית וירטואלית, עם אפשרות לשילוב של אימונים אישיים, לפיתוח מנהיגות ומנהיגים השואפים ליצור פריצת דרך בחייהם.  התכנית מנגישה את כלי המנהיגות הטורית באמצעות סדרה של הדרכות וירטואליות לצפייה וללמידה אישיים. ProActive בנויה מתהליך הדרגתי, בו נלמדים הכלים השונים, ניתנים תרגילי אימון וביחד מוטמעים ע"י המשתתף כדי להגיע למטרה אישית. 
בתום סדרת התכנים, המשתתף יוכל להחיל את הכלים וליצור שינוי משמעותי בחייו ובארגון בו הוא פועל בדרך לשלב הבא.

כמו-כן, המסיימים יצטרפו לקהילת Torus ProActive, הכוללת את כל בוגרי התכנית. במסגרת זו יוכלו הבוגרים ליצור קשרים, שותפויות ולהמשיך לסייע זה לזו בהטמעת הכלים וההבחנות הטוריים. 

Wave_edited.jpg

על מנת למנף התהליך התכנית מציעה מספר מסלולים 

Asset 29_2x.png

מסלול בסיסי של צפייה אישית בהדרכות הנשלחות מדי שבוע, במסגרת קבוצתית, המאפשרת שיח והתייעצות בין המשתתפים.

Asset 28_2x.png

מסלול הכולל ליווי אישי שבועי בן שעה אחת כל פעם, עם מנטור מתוך קהילת Mastery המונה מנהלים בכירים.

Asset 30_2x.png

מסלול הכולל ליווי אישי עם מנטור Mastery ושלושה אימונים אישיים בני שעה כל אחד , עם מנהלי התכנית ויוצריה.

ProActive תהווה עבורך כלי ליצירת שינוי, ניהולו והתמרתו לצמיחה. הנעת האנשים סביבך תהיה תוצאה של תהליך מנהיגות פנימי.