Wave_edited.jpg

Torus בארגונים

תפיסת המנהיגות הטוֹרית נוצרה מתוך ניסיון רב שנים והיא מוטמעת כיום בהצלחה. לקבוצת טורוס תכנית מנהיגות טורית הניתנת ללימוד בקרב מנהלים שונים לאורך ורוחב הארגון, במטרה להשפיע על כללותו ולהביא אותו לשלב הבא. 
הארגון הוא גוף חי, מתפקד המשתנה ומתפתח באופן מתמיד, בעל אופי ויכולות המאפיינים אותו. לכלל המרכיבים הללו, יש יחס ישיר לרמת האנרגיה הארגונית.  

כדי לפתח בארגון אנרגיה טוֹרית, יש צורך בפיתוח "מחוללי אנרגיה" לאורך ולרוחב השלד הארגוני. מחוללים אלו הם המנהיגים הטוֹריים.

אנו מציעים לך תוכניות שונות בהתאם לצרכי הארגון החל מהרצאות יומיות לצוותי הנהלה ועד ל IntiAction – תכנית עילית מרוכזת בת יום אחד שתאפשר לארגון את המעבר לשלב הבא.  

Wave_edited.jpg

InitiAction  חשיפה למה שאפשרי

מה באמת אפשרי לארגון שלך? מהו החזון שלך? האם כצוות הנהלה אתם רואים את מה שאפשרי לכם באמת?

מרבית הארגונים מרכזים מאמץ להגברת הפעילות העסקית כדי לסגור את השנה בצורה מיטבית. ארגונים שמצליחים לצמוח באופן בלתי רגיל הם אלה שיודעים לעצור לרגע תוך כדי הפעילות, לצאת מ"מה שיש" ולהביט אל מה שבאמת אפשרי בהמשך.

Initi-Action by Torus הינו תהליך פורץ דרך בן יום אחד בלבד
הוא מאפשר רתימה למה שאפשרי עבור הארגון שלך  ומהווה בסיס לקפיצה משמעותית בתוכניות העבודה.

מה נעשה בתהליך?

Asset 24_2x.png

יצירת מרחב בטוח שבו יש מקום לכל אחד להביא את הגרסה הטובה והיצירתית ביותר שלו (Psychological safety)

Asset 26_2x.png

איך נדע מה אפשרי- שימוש בכלים פורצי דרך ליצירת אפשרויות חדשות. מה שנראה בלתי אפשרי יהיה אפשרי- בתוך הארגון וברמה העסקית. 

Asset 23_2x.png

מיפוי הפער בין המציאות לבין איך שהיא מופיעה לנו.

Asset 27_2x.png

איך נממש את מה שאפשרי - יצירת כלים להפוך את האפשרות למציאות.

Asset 25_2x.png

יצירת הקשר חדש כבסיס לחשיבה אחרת על מה שאפשרי באמת.

Asset 22_2x.png

הכנה לפעולה

אנחנו מזמינים אתכם לגלות ביחד אתנו את מה שבאמת אפשרי עבור הארגון שלכם. 

הרצאות

Asset 8_2x.png

"מאלפא לטורוס"

מאלפא לטורוס, הינה הרצאה ייחודית לצוותי הנהלה בארגון אשר מעבירה את כלי המנהיגות הטורית למשתתפים. במהלך ההרצאה, יוצר ליאור גרוס ביחד עם המשתתפים שפה משותפת שמטרתה הטמעת עיקרי המנהיגות הטורית בארגון ויצירת שינוי משמעותי בשיח הארגוני. 

Asset 9_2x.png

"מחויבים למה שאפשרי"

"מחויבים למה שאפשרי", נוצרה כדי להעניק לארגונים כלים משמעותיים ומוכחים ל"שבור את תקרת הזכוכית". במהלך ההרצאה מעביר קובי אברמוביץ  למשתתפים הבחנות טוריות, על מנת שיוכלו לראות את מכלול האפשרויות לטובת הארגון ויהפכו את "הבלתי אפשרי לאפשרי".